Paszkowski Artur, Uprawnienia pracowników oraz obowiązki pracodawców w przypadku pracy podczas upałów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el.
Status: Nieaktualny
Autor:

Uprawnienia pracowników oraz obowiązki pracodawców w przypadku pracy podczas upałów

Komentarz niniejszy dotyczy zagadnień związanych z zasadami organizowania przez pracodawcę pracy w warunkach wyjątkowych, spowodowanych wysokimi temperaturami. Uwzględnia on z jednej strony obowiązki pracodawców wyartykułowane w przepisach obowiązującego prawa, z drugiej zaś uprawnienia pracownika do wykonywania pracy w warunkach bezpiecznych i higienicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX