Uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej - OpenLEX

Siwińska Magdalena, Uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej

Szczegółowe omówienie uprawnień pracownika związanych z opieką nad dzieckiem. Uprawnienia te (oprócz prawa do przerwy na karmienie piersią) dotyczą pracownika bez względu na płeć. W komentarzu omówiono przerwę na karmienie, prawo do zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem, zakazy zatrudniania powyżej 8 godzin na dobę, delegowania poza stałe miejsce pracy, zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, zatrudniania w przerywanym systemie czasu pracy oraz wyjątki od tych zasad.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX