Kudła Jacek, Uprawnienia policji oraz gwarancje osoby poddanej czynnościom na podstawie art. 15d – ustawy o Policji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia policji oraz gwarancje osoby poddanej czynnościom na podstawie art. 15d – ustawy o Policji

Komentarz dotyczy najnowszych zmian ustawowych wprowadzonych w art. 15 ustawy o Policji. Zmiany te są następstwem wykonania wyroku TK z 14.12.2017 r., K 17/14, LEX nr 2407339. Na mocy niniejszego wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 7 ustawy o Policji i inne pozostałych służb, o których mowa w wyroku, są niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uprawniają funkcjonariuszy (w tym wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze) do dokonywania kontroli osobistej oraz nie przewidują sądowej kontroli zgodności z prawem tej czynności. Sygnalizacji problemu dotyczącego tego zagadnienia prawnego dokonała wcześniej (w 2012 r.) D. Szumiło-Kulczycka. Komentarz pomaga określić granice (zarówno faktyczne, jak i prawne) uprawnień funkcjonariuszy dokonujących kontroli osobistej, a contrario określa ustawowe gwarancje osoby kontrolowanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX