Uprawnienia oskarżonego (podejrzanego) do zapoznawania się z materiałami postępowania karnego skarbowego - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Uprawnienia oskarżonego (podejrzanego) do zapoznawania się z materiałami postępowania karnego skarbowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 kwietnia 2016 r.
Autor:

Uprawnienia oskarżonego (podejrzanego) do zapoznawania się z materiałami postępowania karnego skarbowego

W ramach postępowania karnego skarbowego gromadzone są materiały postępowania. Znajdują się tutaj przede wszystkim dowody oraz ich utrwalenie. Prawo do obrony oskarżonego (podejrzanego) wymaga tego, aby mógł on zapoznać się z tymi materiałami. Tylko bowiem znajomość materiałów postępowania przez obie jego strony umożliwia realizację zasady kontradyktoryjności. W niektórych jednakże stadiach postępowania prawo podejrzanego do zapoznawania się z materiałami postępowania jest znacznie ograniczone ze względu na dobro postępowania. Niniejszy komentarz omawia zakres prawa do zapoznawania się z materiałami postępowania, wskazując jednocześnie na tryb procedowania w tych sprawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX