Karciarz Mateusz, Uprawnienia kontrolne radnych samorządowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia kontrolne radnych samorządowych

Na skutek nowelizacji ustaw samorządowych ze stycznia 2018 r., w wykonywaniu mandatu radni samorządowi mają prawo uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, a także wglądu w działalność urzędów oraz przedsiebiorstw z udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Uprawnienia kontrolne nadane radnym mają być podobne do uprawnień przysługujących posłom oraz senatorom, z tym że są one ograniczone do jednostki samorządu terytorialnego, w której radny został wybrany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX