Urban Krzysztof, Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia

Niniejsza publikacja przybliża zasady dotyczące nowych uprawnień do refundacji leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia. W komentarzu m.in. wskazano, jaki jest cel nowej regulacji, jakie podmioty są uprawnione do uzyskania leków, kto może wystawiać recepty na wskazane produkty lecznicze oraz jakie są mechanizmy finansowania leków dla świadczeniobiorców 75+. W publikacji przybliżono również zasady wystawiania recept oraz sposób wskazywania i miejsce publikacji produktów leczniczych refundowanych dla osób, które ukończyły 75. rok życia.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access