Urban Krzysztof, Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów do 18 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów do 18 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż.

Niniejsza publikacja przybliża zasady dotyczące nowych uprawnień do refundacji leków dla pacjentów, którzy nie ukończyli 18 lat lub ukończyli 65. rok życia. W komentarzu m.in. wskazano, jaki jest cel nowej regulacji, jakie podmioty są uprawnione do uzyskania leków, kto może wystawiać recepty na wskazane produkty lecznicze oraz jakie są mechanizmy finansowania leków dla ww. dwóch grup świadczeniobiorców. W publikacji przybliżono również zasady wystawiania recept oraz sposób wskazywania i miejsce publikacji wykazu produktów leczniczych refundowanych dla osób, które nie ukończyły 18 lat lub ukończyły 65. rok życia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX