Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy

Obok zinstytucjonalizowanego nadzoru nad warunkami pracy sprawowanego przez PIP niezwykle ważna rola w zakresie zapewnienia przestrzegania prawa pracy w tym przepisów i zasad bhp spoczywa na społecznej inspekcji pracy. Znajomość zakresu uprawnień oraz procedury postępowania społecznych inspektorów leży w interesie zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pozwala ona na uniknięcie nieporozumień i sporów, których nie można wykluczyć podczas realizacji przez inspektorów ich ustawowych uprawnień i obowiązków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX