Król Arkadiusz, Uprawnienia firmy windykacyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Komentarz omawia czynności, do których uprawniona jest firma windykacyjna prowadząca działania zarówno w sprawach swoich dłużników, jak i w sprawach, w których działa na zlecenie wierzyciela (przedsiębiorcy). Komentarz dotyczy specyfiki czynności windykacji przedsądowej, w szczególności kontakcie listownym, telefonicznym oraz bezpośrednim. Autor omawia również w niezbędnym zakresie zagadnienia czynności windykacyjnych w ramach postępowania sądowego, egzekucyjnego i upadłościowego. Komentarz zawiera opis czynności, które de facto nie są windykacją, a tylko wspierają proces windykacyjny, m.in. czynności detektywistyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX