Seweryński Michał, Uprawnienia działaczy związkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor:

Uprawnienia działaczy związkowych

Zwięzłe omówienie zasad realizacji uprawnień działaczy związkowych, polegających na ochronie trwałości zatrudnienia oraz na zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy. Zakres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w zależności od liczby członków organizacji związkowej oraz ulokowania funkcji związkowej. Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy omówiona z powołaniem orzecznictwa SN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX