Zamajtys Krzysztof, Uprawnienia do wykonywania prac na wysokości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia do wykonywania prac na wysokości

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nie określają obowiązku kierowania pracownika zatrudnionego przy pracy na wysokości na specjalistyczne szkolenia z tego zakresu. Należy jednak pamiętać, że praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna i nie można do niej zatrudnić pracownika bez odpowiednich umiejętności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX