Kaczorowska-Kossowska Iwona, Upoważnienie asystentów medycznych do wydawania zaświadczeń w imieniu lekarza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Upoważnienie asystentów medycznych do wydawania zaświadczeń w imieniu lekarza

1.Wypisanie a wystawienie zaświadczenia

Tematyka zasygnalizowana w tytule nawiązuje do niuansu pojęciowego, jaki już od dawna dostrzegany był w praktyce prawa medycznego w odniesieniu do recept, a mianowicie do różnicy pomiędzy wystawieniem określonego dokumentu a jego wypisaniem. O ile samo wypisanie dokumentu postrzegane jest jako czynność materialno-techniczna, o tyle wystawienie dokumentu to czynność wiążąca się z przyjęciem odpowiedzialności za jego treść. Wystawienie dokumentu to także pojęcie odwołujące się do posiadania określonych uprawnień, rozumiane jest bowiem jako efekt podjęcia czynności skutkujących stwierdzeniem pewnych okoliczności i ustaleniem ich konsekwencji. Istotą recepty jest wskazanie w jej treści produktów leczniczych, jakie zostały zaordynowane na skutek przeprowadzonego procesu diagnostycznego i podjęcia decyzji terapeutycznych. Podobnie postrzegane było też zawsze wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy: jego istota to stwierdzenie, na skutek przeprowadzonego procesu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX