Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Upoważnianie asystentów medycznych do wystawiania e-recept i e-skierowań

7 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, która jest kolejnym aktem prawnym mającym uregulować kwestie dotyczące informatyzacji w sektorze opieki zdrowotnej.

Jej przedmiotem jest m.in. uregulowanie kwestii upoważniania asystentów medycznych do wystawiania e-recept i e-skierowań. Upoważnienie asystenta medycznego do wystawienia określonego dokumentu medycznego nie jest jednak nowością. Począwszy od 23.10.2018 r. możliwość taką przewiduje art. 54a ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w odniesieniu do zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

O ile jednak upoważnienie uregulowane przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mogło dotyczyć siłą rzeczy jedynie wystawienia zaświadczeń w imieniu lekarza, o tyle wystawianie recept i skierowań (w określonym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?