Kaczorowska-Kossowska Iwona, Upoważnianie asystentów medycznych do wystawiania e-recept, e-skierowań, zleceń na wyroby medyczne i dokonywania wpisów w Karcie Szczepień

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Upoważnianie asystentów medycznych do wystawiania e-recept, e-skierowań, zleceń na wyroby medyczne i dokonywania wpisów w Karcie Szczepień

Dnia 7.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, która jest kolejnym aktem prawnym mającym uregulować kwestie dotyczące informatyzacji w sektorze opieki zdrowotnej.

Jej przedmiotem jest m.in. uregulowanie kwestii upoważniania asystentów medycznych do wystawiania e-recept i e-skierowań. Upoważnienie asystenta medycznego do wystawienia określonego dokumentu medycznego nie jest jednak nowością. Począwszy od 23.10.2018 r. możliwość taką przewiduje art. 54a ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w odniesieniu do zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Kolejnym etapem wprowadzania ułatwień w zakresie postępującej informatyzacji ochrony zdrowia jest ustawaz 21.01.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX