Kozłowski Marcin, Kania Marcin, Upadłość konsumencka wg znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Upadłość konsumencka wg znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego

I.Wstęp

Nowelizacją ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg rozwiązań odnoszących się bezpośredni do konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Większość tych zmian obowiązuje od 24 marca 2020 r.

W tym też kontekście jedną z najistotniejszych zmian jest rezygnacja z konieczności badania przez sąd upadłościowy zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu niewypłacalności. Oznacza to, że o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności a nie okoliczności, które stały u podstaw jego powstania. Istotną zmianą jest także wprowadzenie uproszczonego trybu postępowania upadłościowego przeznaczonego dla konsumentów, którzy praktycznie nie posiadają majątku, a ich sytuacja prawna nie jest skomplikowana. Ustawa wprowadza również możliwość umorzenia zobowiązań konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz warunkowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX