Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Upadłość konsumencka wg znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego

I.Wstęp

Ustawa z 30.08. 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele zmian w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Większość tych zmian wejdzie w życie 24.03.2020 r.

Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja z konieczności badania przez sąd upadłościowy na etapie ogłaszania upadłości zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu niewypłacalności. Oznacza to, że o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności. Istotną zmianą jest także wprowadzenie uproszczonego trybu postępowania upadłościowego przeznaczonego dla konsumentów, którzy praktycznie nie posiadają majątku, a ich sytuacja prawna nie jest skomplikowana. Ustawa wprowadza również możliwość umorzenia zobowiązań konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz warunkowe umorzenie zobowiązań konsumenta bez ustalenia planu spłaty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?