Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w nowym PZP

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to jeden z dwóch sposobów jego zakończenia (alternatywnym jest wybór najkorzystniejszej oferty). W komentarzu omówiono przesłanki unieważnienia postępowania, obowiązki informacyjne związane z unieważnieniem postępowania oraz roszczenia wykonawców związane z tym rozwiązaniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?