Walkowiak Ewa, Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na jego wadę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na jego wadę

Tematem komentarza jest możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na jego wadę. W publikacji szczegółowo omówiono przepisy i przesłanki dotyczące możliwości unieważnienia takiego postępowania, zestawiając je z przepisami poprzednio obowiązującej ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX