Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na istotną zmianę okoliczności - OpenLEX

Laszczyński Łukasz, Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na istotną zmianę okoliczności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na istotną zmianę okoliczności

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy traktować w kategoriach przyrzeczenia publicznego, w którym zamawiający zobowiązuje się udzielić zamówienia publicznego konkretnemu, wybranemu w postępowaniu wykonawcy, przy wypełnieniu określonych wymogów i przesłanek. Brak wypełnienia określonych przesłanek czyni to przyrzeczenie niemożliwym do spełnienia. Jednak tylko spełnienie warunków określonych w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych skutkuje zwolnieniem zamawiającego z obowiązku podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX