Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Unieważnienie dowodu osobistego - przesłanki, sposób i tryb postępowania

Omawiając problematykę wymiany dowodu osobistego, nie sposób pominąć przy tym kwestii związanych z unieważnieniem posiadanego już przez osobę fizyczną dokumentu. Wydanie bowiem nowego dowodu, niezależnie od przyczyn, z jakich następuje, nie może naruszać podstawowej reguły dotyczącej tych dokumentów wskazanej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – dalej u.d.o. Zgodnie z tym przepisem osoba uprawniona, jak również zobowiązana do posiadania dowodu może dysponować wyłącznie jednym ważnym dowodem osobistym. Sprawia to, że niezwykle ważne jest ustalenie zasad oraz warunków unieważniania dowodów, co wiązać się także musi ze wskazaniem organów właściwych rzeczowo do dokonania tej czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?