Florkiewicz Ewa, Unieważnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 2 października 2023 r.
Autor:

Unieważnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Skierowanie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wystąpienia w sprawie nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wywołać szereg skutków, przy czym unieważnienie decyzji jest tylko jednym (i najdalej idącym) z nich. Prawo do kierowania wystąpień ogranicza się do tych sytuacji, w których są podstawy do wydania decyzji administracyjnych. Należy przy tym pamiętać, że unieważnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skutkuje automatycznie nieważnością decyzji, które zostały na jej podstawie wydane (jak pozwolenie na budowę).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX