Kozłowski Bartosz , Szymańczyk-Nawrocka Maria, Tempińska Karolina, Umowy w sprawie zamówienia publicznego w nowym PZP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Umowy w sprawie zamówienia publicznego w nowym PZP

Tematem komentarza są zagadnienia uregulowane w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p., dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego, czyli klauzule abuzywne, klauzule waloryzacyjne i zmiany w zakresie zaliczkowania wykonawców.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access