Laszczyński Łukasz, Umowy w obrocie gospodarczym.Wybrane zagadnienia szczegółowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowy w obrocie gospodarczym.Wybrane zagadnienia szczegółowe

Aktywny udział w obrocie prawno – gospodarczym jest związany z koniecznością zwierania wielu umów, stąd niezbędnym wydaje się być znajomość podstawowych zagadnień dotyczących najważniejszych instytucji prawnych związanych z przygotowaniem, zawieraniem oraz obowiązywaniem umów w obrocie gospodarczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX