Umowy powierzenia danych medycznych - OpenLEX

Korulczyk Katarzyna, Umowy powierzenia danych medycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Umowy powierzenia danych medycznych

1.Wprowadzenie

Jednym z najbardziej widocznych w codziennej pracy administratora danych czy podmiotu przetwarzającego obowiązków wynikających z wejścia w życie 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – jest zawarcie umowy powierzenia.

O ile instytucja umowy powierzenia jest już dobrze znana wszystkim podmiotom przetwarzającym dane (czy to w roli administratora, czy tzw. procesora), o tyle zmiany wprowadzane przez RODO w obszarze powierzenia są dziś problematyczne niemal dla wszystkich. Przepisy nieobowiązującej już ustawyz 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – dalej u.o.d.o. – wymagały, aby umowa powierzenia została zawarta na piśmie i określała cel oraz zakres powierzenia. Większość administratorów (bo to na nich ciąży obowiązek zadbania, aby taka umowa została zawarta) jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX