Sieradzka Małgorzata, Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych

Tytuł aktu prawnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych

Podmioty, których dotyczy akt prawny

konsumenci

przedsiębiorcy (dostawcy treści lub usług cyfrowych)

Opis aktu prawnego

1.Cel dyrektywy

Celem dyrektywy 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (dalej dyrektywa 2019/770) jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie przy tym wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przepisów dotyczących:

zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową,

środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia oraz sposobów korzystania z tych środków, a także

zmiany treści cyfrowych lub usługi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX