Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowy leasingu w rachunkowości

Dla celów rachunkowości rozróżnia się dwa rodzaje leasingu (finansowy i operacyjny) oraz najem i dzierżawę. Leasing finansowy ma miejsce w sytuacji, gdy umowa przenosi ryzyko i korzyści związane z jej przedmiotem z finansującego (leasingodawcy) na korzystającego (leasingobiorcę). Tym samym „własność ekonomiczna” spoczywa po stronie korzystającego i on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasing operacyjny zachodzi w przypadku, gdy ryzyko i korzyści związane z przedmiotem umowy pozostają u finansującego – wówczas on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Najem i dzierżawa do celów rachunkowości mają miejsce wówczas, gdy umowy takie zwierane są na czas nieoznaczony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?