Umowy kredytu denominowane w walucie obcej a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa TSUE - OpenLEX

Konopacka Magdalena, Replin Maciej, Umowy kredytu denominowane w walucie obcej a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa TSUE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Umowy kredytu denominowane w walucie obcej a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa TSUE

Zarówno opinie rzeczników generalnych, jak i bazujące na nich wyroki Trybunału Sprawiedliwości dotyczące kredytów denominowanych w walucie obcej koncentrują się na kilku zagadnieniach kluczowych, a są to kwestie następujące:

– konsument jako słabsza strona umowy, obowiązki proferenta;

– nieuczciwe klauzule umowne/klauzule abuzywne a pojęcie dobrej wiary/dobrych obyczajów;

– pojęcie prostego i zrozumiałego charakteru warunków umownych;

– ważność umowy a warunki wymagające spłaty kredytu w określonej walucie;

– data oceny „znaczącej nierównowagi”;

– rola sądu krajowego jako sądu unijnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX