Cieślak Monika, Umowy cywilnoprawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowy cywilnoprawne

Obciążenia związane z umową o pracę skłaniają pracodawców do zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych, umożliwiających znacznie obniżenie kosztów pracy. W komentarzu scharakteryzowano umowę o dzieło i umowę zlecenia, a także wyjaśniono, kiedy nie mogą one wykorzystywane jako podstawa zatrudnienia. Analizy tego zagadnienia dokonano w oparciu o liczne wypowiedzi judykatury.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX