Kostrzewa Piotr, Umowa zlecenie - zbieg tytułów do ubezpieczeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Umowa zlecenie - zbieg tytułów do ubezpieczeń

Niejednokrotnie jest tak, że ubezpieczony spełnia warunki do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z dwóch lub więcej tytułów. Przypadki takie określa się mianem zbiegu tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a reguluje je art. 9 ustawy systemowej. Przepis ten rozstrzyga, które z będących w zbiegu tytułów są tytułami do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a które dają jedynie prawo zgłoszenia się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych bądź nie stanowią tytułu do tych ubezpieczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX