Kostrzewa Piotr, Umowa zlecenia - oskładkowanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa zlecenia - oskładkowanie

Komentarz praktyczny omawia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX