Kozłowska Małgorzata, Umowa zlecenia - oskładkowanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa zlecenia - oskładkowanie

Od umów zlecenia są pobierane składki emerytalne i rentowe. Obowiązuje tzw. zasada kumulacji tytułów, która ma miejsce w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX