Krywan Tomasz, Umowa użyczenia a podatek od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Umowa użyczenia a podatek od towarów i usług

Poradnik stanowi omówienie umowy użyczenia na gruncie podatku od towarów i usług. Autor charakteryzuje umowę użyczenie jako nieodpłatne świadczenie usług, wskazuje na związek użyczenia z działalnością gospodarczą, a także omawia moment powstania obowiązku podatkowego przy użyczeniu, podstawę opodatkowania przy umowie użyczenia, a także dokumentowanie użyczenia oraz skutki podatkowe dla biorącego w używanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX