Habryn-Chojnacka Ewa, Umowa ubezpieczenia osobowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa ubezpieczenia osobowego

Komentarz opisuje jeden z rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczenie osobowe. Autorka opisuje zakres tego ubezpieczenia. Tekst zawiera uwagi odnośnie uposażonego i skutków samobójstwa ubezpieczonego dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Autorka omawia również możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX