Koralewski Michał, Umowa spółki technologicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualny
Autor:

Umowa spółki technologicznej

Wraz ze wzrostem popularności procedury komercjalizacji własności intelektualnej na znaczeniu zaczęły zyskiwać również tzw. spółki technologiczne, przy pomocy których dochodzi do gospodarczego wykorzystania praw na dobrach niematerialnych. Spółki takie zawiązywane są przeważnie jako jednoosobowe kapitałowe spółki celowe typu spin-off albo spin-out. W przypadku zaś podmiotów nastawionych na pozyskanie kapitału zewnętrznego przybierają one postać spółek komandytowo-akcyjnych. Szczególny rodzaj wkładu do spółki, który stanowi aport praw własności przemysłowej, praw autorskich lub know-how wymaga właściwej konstrukcji aktu założycielskiego albo umowy spółki technologicznej. Prócz postanowień odnoszących się do samego aportu należy przewidzieć w niej klauzule chroniące spółkę przed wrogim przejęciem.

Zagadnieniem bezpośrednio związanym z zakładaniem spółek komercjalizujących własność intelektualną jest możliwość uzyskania premii technologicznej, a także skorzystania z preferencji podatkowych polegających na odroczeniu momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu objęcia udziałów w tego typu spółce, co będzie przedmiotem niniejszego komentarza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX