Cabała Mateusz, Umowa o roboty budowlane na gruncie PZP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Umowa o roboty budowlane na gruncie PZP

Komentarz dotyczy istotnych zagadnień związanych ze specyfiką treści umów w sprawie zamówień publicznych, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. Oparty jest o regulacje zawarte w treści ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX