Umowa o prace projektowe - OpenLEX

CIC Kancelaria, Czajka-Marchlewicz Bogna, Umowa o prace projektowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el.
Status: Aktualny
Autorzy:

Umowa o prace projektowe

Autor omawia w komentarzu umowę o prace projektowe jako szczególny przypadek umowy o dzieło. Komentarz jest adresowany do projektantów i inwestorów. Przedstawia bowiem wzajemne obowiązki stron tej umowy, a także omawia ochronę praw autorskich projektanta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX