Jaskulska Jagoda, Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia - zmiany kodeksu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia - zmiany kodeksu pracy

W dniu 26 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw europejskich: tzw. dyrektywy work life balance oraz dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Ustawa wprowadzi szereg zmian w kodeksie pracy, w tym m.in. dotyczących umowy o pracę oraz obowiązków informacyjnych pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX