Preussner-Zamorska Janina, Umowa o podział majątku wspólnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa o podział majątku wspólnego

Uregulowanie w polskim prawie rodzinnym podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową (czy też umowną) dalekie jest od doskonałości i jako takie rodzi liczne kontrowersje. W komentarzu autorka poddaje pod rozwagę najważniejsze kwestie dotyczące umowy o podział majątku wspólnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX