Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość

Umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość to umowa o kredyt konsumencki zawierana z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W niniejszym komentarzu omówiona zostanie umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość, ale wyłącznie w aspekcie zagadnień odróżniających ją od innych umów o kredyt konsumencki, z pominięciem instytucji wspólnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?