Malinowski Dariusz M., Umowa o doradztwo podatkowe i skutki jej niewykonania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa o doradztwo podatkowe i skutki jej niewykonania

Umowy o doradztwo podatkowe są kontraktami o dość specyficznym charakterze. Podatnik powinien mieć świadomość, że ewentualna odpowiedzialność o charakterze publicznoprawnym, wynikająca z decyzji podatkowej lub postanowienia, wskazuje jako bezpośrednio odpowiedzialnego jego samego, natomiast neutralizacja skutków majątkowych takich aktów administracyjnych jest m.in. zadaniem dobrze sporządzonej umowy z doradcą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX