Bieżuński Paweł, Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości po ogłoszeniu upadłości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości po ogłoszeniu upadłości

Prawo upadłościowe służy wspólnemu dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Z chwilą ogłoszenia upadłości ustawa wiąże liczne skutki m. in. dla stosunków zobowiązaniowych, których stroną jest upadły. W szczególny sposób ustawodawca uregulował wpływ upadłości na umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, zarówno, gdy upadły jest wynajmującym (wydzierżawiającym), jak też i najemcą (dzierżawcą). Przedmiotem niniejszego komentarza będzie wpływ ogłoszenia upadłości na umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, których stroną jest upadły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX