Habryn-Chojnacka Ewa, Umowa najmu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa najmu

Komentarz opisuje umowę najmu. Autorka prezentuje istotę umowy najmu, jej elementy istotne, strony i przedmiot umowy. Komentarz zawiera uwagi odnośnie rękojmi za wady rzeczy wynajętej. Opisuje również czynsz najmu i ustawowe prawo zastawu jako zabezpieczenie jego płatności. Komentarz prezentuje sposoby rozwiązania umowy najmu, jak również kwestię zbycia przedmiotu najmu w trakcie trwania tego stosunku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX