Habryn-Chojnacka Ewa, Umowa franchisingu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa franchisingu

Komentarz prezentuje umowę nienazwaną franchisingu. Autorka przedstawia istotę franchisingu oraz poszczególne jego rodzaje. Tekst prezentuje definicję umowy franchisingu, jej cechy oraz strony umowy. Autorka opisuje obowiązki stron umowy, elementy umowy franchisingu, z uwzględnieniem know-how i praw ochronnych. Tekst prezentuje również szczególne klauzule umowne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX