Koralewski Michał, Umowa dożywocia a księgi wieczyste w praktyce notarialnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Umowa dożywocia a księgi wieczyste w praktyce notarialnej

Umowa dożywocia jest szczególnym prawem obligacyjnym z pogranicza ograniczonych praw rzeczowych. Jej skuteczność może zostać dodatkowo wzmocniona poprzez wpis w dziale III księgi wieczystej zbywanej przez dożywotnika nieruchomości. Jakie konsekwencje dla stron transakcji będzie miało ujawnienie dożywocia w księdze wieczystej? Czy można nie wyrazić zgody na taki wpis? Co w praktyce oznacza wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w stosunku do dożywocia? Odpowiedzi m.in. na te pytania zostały zamieszczone w niniejszym komentarzu praktycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX