Umowa dotycząca zatrudnienia cudzoziemca - OpenLEX

Culepa Michał, Umowa dotycząca zatrudnienia cudzoziemca

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Umowa dotycząca zatrudnienia cudzoziemca

Dopuszczalne jest zatrudnienie cudzoziemca zarówno na podstawie umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych – zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego. Jeżeli strony danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywane jest zatrudnienie wybrały prawo polskie jako właściwe, albo z całokształtu stosunku prawnego wynika, że polskie przepisy zostaną zastosowane – wówczas umowy należy sporządzać w zgodzie z przepisami Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. W komentarzu przedstawiono problematykę zawarcia i wykonywania umowy o pracę z cudzoziemcem (uwzględniając szczególne zasady wykonywania pracy przez pracowników delegowanych). Omówiono także wykonywanie pracy przez cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX