Rogoń Dominika, Umowa dotycząca świadczenia usług finansowych na odległość jako umowa ramowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa dotycząca świadczenia usług finansowych na odległość jako umowa ramowa

Komentarz opisuje instytucję umowy ramowej jako konstrukcję prawną nieposiadającą w prawie polskim definicji legalnej ani ogólnej regulacji w Kodeksie cywilnym czy w Prawie bankowym. Analizuje specyfikę umowy ramowej w odniesieniu do umów zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Porusza także kwestię stosunku tej regulacji do ustaw dotyczących poszczególnych usług finansowych – ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o usługach płatniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX