Król Arkadiusz, Mania Marcin Jan, Umowa cesji wierzytelności na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego i upadłościowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Umowa cesji wierzytelności na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego i upadłościowego

Komentarz omawia praktyczne kwestie związane z cesją wierzytelności pomiędzy przedsiębiorcami w okolicznościach, gdy wobec samych wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, egzekucyjne bądź upadłościowe. Autor analizuje sposoby wstąpienia nowego wierzyciela do postępowania sądowego; podstawy i okoliczności warunkujące nadanie klauzuli wykonalności na nabywcę wierzytelności w sytuacji, gdy wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym. W treści omówiono również cesje wierzytelności gdzie wobec dłużników toczy się postępowanie upadłościowe oraz warunki wciągnięcia wierzytelności na listę wierzytelności przez jej nabywcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy