Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę

Umorzenie zaległości podatkowej to kompetencja o charakterze uznaniowym. Oznacza to, że ustawodawca pozostawił organom podatkowym swobodę co do zastosowania tej kompetencji i zakresu przyznanej ulgi. Daje ona organom podatkowym możliwość elastycznego reagowania na nieprzewidziane przypadki, uniemożliwiające podatnikom wywiązanie się z ciążącego na nich obowiązku podatkowego. Autorzy komentarza omawiają zakres przedmiotowy umorzenia, wymieniają podmioty uprawnione do umarzania zaległości podatkowych oraz podmioty uprawnione do skorzystania z omawianej ulgi, jak również przesłanki umorzenia i uznaniowy charakter decyzji właściwego organu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?