Umorzenie postępowania administracyjnego - fakultatywne umorzenie postępowania administracyjnego - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Umorzenie postępowania administracyjnego - fakultatywne umorzenie postępowania administracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Umorzenie postępowania administracyjnego - fakultatywne umorzenie postępowania administracyjnego

Komentarz stanowi analizę instytucji umorzenia postępowania administracyjnego. W opracowaniu, na podstawie stanowiska literatury przedmiotu jak i orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazano dyrektywy jakimi powinny podążać organy jednostek samorządu terytorialnego chcące zgodnie z prawem kończyć prowadzone postępowanie w drodze umorzenia. Ukazano najczęściej popełniane przez administrację błędy i dano wskazówki jak ich w przyszłości uniknąć.

W komentarzu omówiono zagadnienia ogólne związane z instytucją fakultatywnego umorzenia postępowania administracyjnego oraz przypadki, kiedy umorzenie postępowania nakazują przepisy odrębne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX