Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor:

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zakwalifikowanych jako pomoc publiczna

Pomoc publiczna w formule de minimis, w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowi dla przedsiębiorców zamierzających z niej skorzystać dogodną formę otrzymania pomocy ze strony państwa. Analizując to zagadnienie, należy mieć na uwadze szczegółowe zasady udzielania pomocy publicznej w ogóle, bowiem skorzystanie z pomocy – nawet udzielonej przez organ państwowy – niesie ryzyko uznania jej przez Komisję Europejską za pomoc niedozwoloną lub nielegalną, co oczywiście wiązać się będzie z obowiązkiem jej zwrotu. Z drugiej strony istnieje możliwość korzystania z prostszej, lecz ograniczonej kwotowo pomocy w ramach de minimis – procedura uzyskiwania takiej pomocy jest niewątpliwie prostsza, a uzyskana korzyść szczególnie dla przedsiębiorców małych lub średnich może stanowić znaczące wsparcie. Pomimo, że pomoc w ramach de minimis stanowi formę pomocy publicznej „bez konkretnego przeznaczenia” to zasady i warunki jej udzielania są ściśle regulowane przez prawo wspólnotowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?