Ulgi i uprawnienia dla prowadzących zakład pracy chronionej - OpenLEX

Rączka Magdalena, Ulgi i uprawnienia dla prowadzących zakład pracy chronionej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ulgi i uprawnienia dla prowadzących zakład pracy chronionej

Komentarz omawia ulgi i uprawnienia dla prowadzących zakład pracy chronionej, w tym zwrot kosztów szkolenia, pożyczki na utrzymanie miejsc pracy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itp.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX