Ulgi dla podatników gospodarujących na gruntach położonych na terenach górskich i podgórskich - OpenLEX

Borszowski Paweł, Ulgi dla podatników gospodarujących na gruntach położonych na terenach górskich i podgórskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ulgi dla podatników gospodarujących na gruntach położonych na terenach górskich i podgórskich

Komentarz stanowi analizę przepisów regulujących problematykę ulg dla podatników gospodarujących na terenach górskich i podgórskich. Autor wskazuje na przesłanki zastosowania ulgi, definiuje pojęcie terenów podgórskich i górskich oraz tryb przyznania omawianej ulgi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX