Ulgi dla inwestujących w nowoczesność - OpenLEX

Brzeszczyńska Stella, Ulgi dla inwestujących w nowoczesność

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Ulgi dla inwestujących w nowoczesność

Od dnia 1 stycznia 2006 r. przedsiębiorcy mogą zmniejszać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę równą wydatkom poniesionym przez nich na nabycie nowych technologii. Ulgę tę wprowadziła nieobowiązując już ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Ponieważ jednak korzystanie z nowej ulgi było dość mocno ograniczone, znowelizowano jej przepisy, zmieniając jednocześnie zasady odliczania od dochodu wydatków związanych z nowymi technologiami. Zmiany te mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) oraz wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2006 r. Kolejna ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która z dniem 17 sierpnia 2008 r. zastąpiła dotychczasowe przepisy, nie zmienia zasad pomniejszania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX